Viettel IDC đạt mức tăng trưởng doanh thu năm 2019 cao nhất trong 3 năm

Mức độ tăng trưởng này đã khiến Viettel IDC (một thành viên của Tập đoàn Viettel, chuyên cung cấp các dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây) chiếm 30% thị phần toàn ngành cloud (IaaS), tiếp tục giữ vị trí số 1 ở Việt Nam. Kết quả này cũng đã đóng góp cho Viettel IDC đạt mức tăng trưởng doanh thu năm 2019 cao nhất trong 3 năm trở lại đây (45%); lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo nghiên cứu của Nomura Research (công ty tư vấn công nghệ thông tin lớn nhất của Nhật Bản), Viettel IDC hiện chiếm 40% thị phần Data Center và có thị phần lớn nhất tại Việt Nam.

Trong năm qua, Viettel IDC đã cho ra mắt thêm 7 sản phẩm, ứng dụng các công nghệ 4.0 theo xu hướng của thế giới như Dedicated Private Cloud, Virtual Private Cloud, Cloud AI, Cloud GPU… Những sản phẩm mới này đã đưa hệ sinh thái dịch vụ cloud của Viettel IDC lên con số 25, nhiều nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Viettel IDC cũng đang tư vấn và triển khai các dự án hạ tầng cloud cho nhiều tổ chức, cơ quan chính phủ, góp phần tăng tốc chuyển đổi số ở khu vực hành chính công.

Cũng trong năm 2019, Viettel IDC đạt thêm 3 chứng chỉ quốc tế quan trọng cho hạ tầng Data Center gồm: TIA 942 Rated 3 – Facilities Contructed; quản trị năng lượng (tiêu chuẩn ISO 50001); bảo mật thanh toán PCI DSS. Nhờ đó, công ty nâng số chứng chỉ quốc tế đạt được lên con số 7 – nhiều nhất trong các nhà cung cấp Data Center ở Việt Nam.

Theo Gatner, năm 2020, quy mô của ngành điện toán đám mây toàn cầu ở mảng IaaS vào khoảng 41,9 tỷ USD; còn dung lượng của thị trường cloud nói chung lên tới gần 250 tỷ USD. Theo dự báo, quy mô của toàn ngành cloud Việt Nam sẽ tăng từ 165 triệu USD (năm 2018) lên 291 triệu USD (năm 2024).

Năm nay, Viettel IDC đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 30%, trong đó riêng mảng cloud vẫn giữ mức tăng 100% và chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ đóng gói (NOC – Network Operation Center) sang nhà cung cấp, tư vấn giải pháp về chuyển đổi số (SOC – Service Operation Center).

Đặc biệt, Viettel IDC tập trung hoàn thiện cloud platform theo chuẩn NIST (Mỹ), một nền tảng điện toán đám mây dành riêng cho người Việt Nam, phục vụ người Việt.