Việt Nam chính thức có trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain

Ngày 22/2, DTS Group phối hợp cùng GMO-Z.com RUNSYSTEM đã chính thức công bố thành lập trung tâm phát triển và ứng dụng Blockchain – MIRA Blockchain Center, đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đại diện DTS Group, trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain – MIRA Blockchain Center sẽ là bước đệm đưa công nghệ Blockchain vào đời sống thông qua các sản phẩm vật lý tích hợp công nghệ, các dự án công nghệ cao, chất lượng, là tiền đề trong việc phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Với mục đích nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ Blockchain trong các lĩnh vực, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và đời sống, đáp ứng nhu cầu hiện nay của thị trường, trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain được ra đời và  hướng đến 2 mục tiêu hoạt động chính, gồm: phục vụ các doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng Blockchain; ứng dụng Blockchain vào thị trường thế giới.

Cụ thể, trung tâm sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển có xu hướng dẫn đến những thay đổi với các sản phẩm công nghệ, hoặc tạo ra sự kết hợp mới từ công nghệ Blockchain.

“Các hoạt động này cũng làm tăng khả năng cho các doanh nghiệp đạt được tiêu chuẩn công nghệ cao hơn và nâng cao kiến thức chuyên môn về công nghệ Blockchain và mở rộng thị trường”, đại diện DTS Group nhấn mạnh.

MIRA Blockchain Center cũng hướng đến mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân lực thuộc thị trường Blockchain, cũng như cung cấp các giải pháp cho các dự án có độ phức tạp cao vào thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch DTS Group Trương Gia Bảo nhấn mạnh trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain – MIRA Blockchain Center, là tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu công nghệ vào lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

Ông Bảo cho biết MIRA Blockchain Center cũng sẽ là nơi thực hiện các đề tài, dự án công nghệ thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án công nghệ thử nghiệm. Đồng thời lựa chọn các kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với các dự án mới.

“Trung tâm cũng là nơi cung cấp các kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về công nghệ Blockchain phục vụ phát triển cho mọi người, là nơi tổ chức đào tạo và tập huấn chuyển giao các tiến bộ công nghệ đến người dân; tổ chức, doanh nghiệp công nghệ”, Chủ tịch DTS Group Trương Gia Bảo nói.

Phía DTS Group cũng kỳ vọng trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ Blockchain ngoài việc góp phần khai thác và đào tạo nhân sự chất lượng của thị trường Blockchain, còn là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới nhất để ứng dụng các kết quả nghiên cứu liên quan đến công nghệ Blockchain.

Trung tâm cũng được kỳ vọng sẽ là nơi ghi lại hành trình phát triển công nghệ Blockchain tại Việt Nam, góp phần đưa ra các luận cứ khoa học khẳng định sự sáng tạo, phát triển, sự khác biệt và dấu ấn riêng của ngành công nghệ Việt Nam.