CTO FPT: ‘Blockchain đang dần trở thành trụ cột công nghệ ở Việt Nam’

Theo ông Vũ Anh Tú, công nghệ blockchain đang mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong thực tế, tạo ra một làn sóng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sôi nổi cả thế giới và Việt Nam…

“Nhìn từ định nghĩa blockchain là cơ chế lưu trữ và quản lý dữ liệu theo cơ chế phi tập trung, với khả năng đảm bảo toàn vẹn thông tin, có thể thấy blockchain có thể được ứng dụng trong rất nhiều những ngữ cảnh khác nhau. Tiền điện tử có thể được xem là ứng dụng phổ biến nhất, nhưng nó không phải là duy nhất”, CTO FPT nói.

Đánh giá blockchain với sức ảnh hưởng mang tính đột phá, ông Tú cho rằng công nghệ này sẽ tạo ra cơn sóng thần công nghệ phủ lên toàn bộ các lĩnh vực ngành nghề từ truyền thống cho đến các ứng dụng mới nhất.

Cũng theo ông Tú, với khả năng khai phá nhiều cơ hội trong đa lĩnh vực, blockchain đang dần trở thành trụ cột công nghệ ở Việt Nam khi được ứng dụng trong một số ngành như chính phủ số, logistics, bán lẻ, fintech, y tế, nông nghiệp, giải trí.

Các thống kê cũng chỉ ra rằng Việt Nam đang có chỉ số chấp nhận ứng dụng blockchain cao nhất thế giới, gấp 5 lần số người dùng ở Mỹ. Năm 2020, blockchain là một trong những lĩnh vực công nghệ nằm trong danh mục ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng cho Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo quyết định của Chính phủ.

Giám đốc công nghệ FPT cho rằng blockchain có 4 ứng dụng lớn, mang lại ý nghĩa to lớn cho cuộc sống tại Việt Nam.

Đầu tiên là quản lý chuỗi cung ứng, ví dụ khi chúng ta vào nhà hàng và ăn một món ăn, làm sao nhà hàng đó kiểm soát được nguyên liệu đầu vào, blockchain có thể quản lý việc này. Thứ hai là lĩnh vực bảo hiểm và y tế. Việc ứng dụng blockchain sẽ giúp giải quyết những khúc mắc, cho phép các hệ thống thông tin y tế làm việc cùng nhau trong và qua các ranh giới tổ chức nhằm thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho các cá nhân và cộng đồng.

Tiếp theo là các chương trình đầu tư bất động sản. Ở Việt Nam ngày nay đã có các công ty chia các tài sản đó thành các token và mọi người dù ít tiền cũng có thể tham gia đầu tư bất động sản. Cuối cùng là định danh điện tử, blockchain là nền tảng tốt nhất cho định danh điện tử.

“Tôi tin với việc thúc đẩy của Chính phủ, định danh điện tử sẽ sớm phổ biến với mọi người”, ông Tú nhấn mạnh.