Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: ‘Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng’

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Bộ TT&TT vừa được tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, trong bối cảnh kinh tế – thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. 

Để có được kết quả trên, ngành TT&TT đã có những đóng góp quan trọng. So với năm 2018, tổng doanh thu toàn ngành tăng 8,8% và nộp ngân sách tăng 23,4%. Báo chí, truyền thông từng bước phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.

“Chưa bao giờ Bộ TT&TT có nhiều khát vọng và trọng trách như bây giờ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói và khẳng định, bưu chính là nền tảng của thương mại điện tử, là chuỗi bán lẻ với trên 24 triệu siêu thị. Tắt sóng 2G và thương mại hoá 5G bằng thiết bị Việt Nam. 100% người dân Việt Nam sẽ có máy smartphone, một hạ tầng số sẽ thay thế hạ tầng viễn thông. Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thành phố thông minh, kinh tế số, chuyển đổi số là trọng trách của Bộ TT&TT.

“Việt Nam sẽ là cường quốc về an ninh mạng với hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng Việt Nam hoàn chỉnh để bảo vệ sự thịnh vượng của chúng ta trên không gian mạng. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm nữa, thành 100.000 doanh nghiệp để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội”, Bộ trưởng Hùng nói.

Cũng theo lời Bộ trưởng, “Make in Vietnam” là sự chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm Việt Nam. Báo chí Việt Nam thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, đưa hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đến với bạn bè 5 châu. Sách sẽ về đến từng tủ sách gia đình. Công nghệ số sẽ mở ra bước phát triển mới cho lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Trong năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo đây sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia, là năm khởi động chuyển đổi số mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Do đó, Đảng ủy Bộ TT&TT phải tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực của ngành.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu Bộ TT&TT yêu cầu Đảng ủy các cấp phải luôn đặt mục tiêu cao, hướng tới một Việt Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045, khi tròn 100 năm nước Việt Nam mới.