5 tổ chức đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Trước đó, Viettel cũng đứng đầu danh sách 20 tổ chức đáp ứng yêu cầu về hồ sơ đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

Theo định hướng, từ 1/7/2022 tất cả hóa đơn điện tử đều được kết chuyển tập trung về Tổng cục Thuế và thực hiện thí điểm tại 6 tỉnh/thành phố, gồm: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ từ tháng 11/2021.

Theo công bố của Tổng cục Thuế, cả nước hiện có khoảng 800 tổ chức đang cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử theo. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 Tổng cục Thuế chỉ lựa chọn và ký kết hợp đồng với 20 đơn vị đủ năng lực. Những đơn vị được lựa chọn sẽ trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ được cung cấp dịch vụ cho các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thông thường khác.

Đối tượng sử dụng dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử là các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, cần kết nối hệ thống Tổng cục Thuế qua hạ tầng các tổ chức truyền nhận trung gian và doanh nghiệp/tổ chức phát hành hóa đơn điện tử.

Theo đại diện Vietel, doanh nghiệp này hiện đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Viettel sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 sang hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư 78 miễn phí. Đồng thời hỗ trợ khách hàng thay đổi thông tin tích hợp phần mềm hiện tại miễn phí.

“Với các thế mạnh vượt trội như hạ tầng lớn bảo mật, khả năng triển khai nhanh, chất lượng, dịch vụ thông minh, hiệu quả và cơ hội sử dụng đồng bộ nhiều dịch vụ, Viettel đang là nhà cung cấp hóa đơn điện tử số 1 tại Việt Nam về thị phần”, đại diện Viettel nhấn mạnh.