Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe ở ASEAN: Những đổi mới thúc đẩy tăng trưởng thị trường chẩn đoán y tế

DUBLIN, 1 tháng 9 năm 2023 – Báo cáo “Thị trường chẩn đoán y tế ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan & Việt Nam): Những hiểu biết & Dự báo với Tác động tiềm năng của COVID-19 (2023-2027)” đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Logo Research and Markets

Thị trường chẩn đoán y tế ASEAN dự kiến đạt giá trị 16,36 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng 12,59% trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027.

Sự tăng trưởng của thị trường được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng dân số già, tăng cường căng thẳng, tăng chi tiêu y tế, đô thị hóa mở rộng và sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh phương Tây ở các nước Đông Nam Á.

Các động lực tăng trưởng chính:

 • Dân số già tăng: Dân số người cao tuổi ngày càng tăng ở các nước ASEAN đang góp phần vào nhu cầu về dịch vụ chẩn đoán y tế.
 • Tăng cường căng thẳng: Tăng cường căng thẳng và thay đổi lối sống dẫn đến nhu cầu cao hơn về chẩn đoán y tế.
 • Tăng chi tiêu y tế: Chi tiêu y tế ngày càng tăng ở khu vực này hỗ trợ sự tăng trưởng của chẩn đoán y tế.
 • Đô thị hóa mở rộng: Đô thị hóa đang thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cải thiện, bao gồm chẩn đoán.
 • Gánh nặng chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng: Gánh nặng chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, bao gồm cả các bệnh mãn tính, đang thúc đẩy nhu cầu về chẩn đoán y tế.
 • Sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh phương Tây: Sự phổ biến của các bệnh phương Tây ở các nước Đông Nam Á đang thúc đẩy nhu cầu về chẩn đoán y tế chính xác.

Xu hướng và phát triển của thị trường:

 • Tăng du lịch y tế: Khu vực này đang chứng kiến sự gia tăng du lịch y tế, góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường chẩn đoán y tế.
 • Xuất hiện của xét nghiệm tại chỗ (POC) và xét nghiệm nhanh: Xét nghiệm tại chỗ và phương pháp xét nghiệm nhanh đang ngày càng nổi bật trong khu vực.
 • Nhận thức ngày càng tăng về y học cá nhân và các xét nghiệm chuyên biệt mới: Nhận thức ngày càng tăng về y học cá nhân và các xét nghiệm chuyên biệt đang thúc đẩy nhu cầu.
 • Dịch chuyển ngày càng tăng sang chăm sóc sức khỏe dự phòng: Việc tập trung vào chăm sóc sức khỏe dự phòng đang dẫn đến nhu cầu gia tăng về chẩn đoán.

Thách thức:

 • Thiếu hụt nhân lực có tay nghề: Sự thiếu hụt các chuyên gia y tế có tay nghề cao có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường.
 • Chi phí y tế tự trả cao: Chi phí y tế tự trả cao ở các nước ASEAN có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng chẩn đoán y tế.
 • Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng: Chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe tăng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận chẩn đoán y tế.

Phân khúc thị trường:

Thị trường chẩn đoán y tế ASEAN có thể được phân khúc dựa trên loại hình và khu vực. Các thị trường quốc gia chính được phân tích bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái LanViệt Nam.

Động lực thị trường theo khu vực:

 • Quốc gia tăng trưởng nhanh nhất: Singapore là thị trường quốc gia tăng trưởng nhanh nhất do các yếu tố như dân số già hóa, chính sách của chính phủ và nhận thức ngày càng tăng về y học cá nhân và xét nghiệm tại chỗ.

Các công ty được đề cập:

Các nhà chơi chính trong thị trường chẩn đoán y tế ASEAN bao gồm:

 • Bangkok Dusit Medical Services PCL (BDMS)
 • IHH Healthcare Berhad
 • Pathology Asia Holdings Pte Ltd.
 • PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
 • PT Prodia Widyahusada Tbk
 • Raffles Medical Group Ltd.

Phạm vi báo cáo:

Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về thị trường chẩn đoán y tế ASEAN, bao gồm tác động tiềm năng từ COVID-19. Nó bao gồm các thị trường quốc gia chính, phân tích các động lực tăng trưởng, xu hướng và thách thức thị trường chi tiết. Cảnh quan cạnh tranh được khám phá, với hồ sơ chi tiết về các công ty hàng đầu trong ngành.

Đối tượng mục tiêu chính:

 • Nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán
 • Nhà sản xuất và phân phối sản phẩm IVD
 • Bệnh viện, phòng thí nghiệm công, trung tâm chẩn đoán và các bên liên quan
 • Các tổ chức và diễn đàn liên quan đến chẩn đoán y tế
 • Cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý

Để biết thêm thông tin về báo cáo này, vui lòng truy cập https://www.researchandmarkets.com/r/glzmbp

Về ResearchAndMarkets.com
ResearchAndMarkets.com là nguồn cung cấp thông tin nghiên cứu và thị trường quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp cho bạn các dữ liệu mới nhất về các thị trường và ngành quốc tế và khu vực, các ngành công nghiệp chính, các công ty hàng đầu, các sản phẩm mới và xu hướng mới nhất.

Liên hệ truyền thông:

Research and Markets
Laura Wood, Giám đốc cao cấp
press@researchandmarkets.com

Để biết thêm thông tin trong giờ làm việc EST, vui lòng gọi số +1-917-300-0470
Để biết thêm thông tin miễn phí cho Mỹ / CAN, vui lòng gọi số +1-800-526-8630
Để biết th