Tạm dừng tổ chức xuất cảnh cho NLĐ, các hoạt động trực tiếp tuyển chọn, đào tạo NLĐ, các sự kiện tập trung đông người đến hết ngày 30-4-2020 và khuyến khích thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Chủ động thiết lập các kênh thông tin, đầu mối liên lạc với NLĐ do DN đưa đi, tiếp tục tuyên truyền, động viên NLĐ đang làm việc ở nước ngoài yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng chống dịch bệnh, không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch bệnh.

Việc tư vấn tuyển sinh trực tiếp cũng phải tạm dừng

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng lưu ý các DN cần phối hợp với các bên liên quan tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nắm tình hình, bảo đảm quyền lợi của NLĐ trong trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh.


Tin-ảnh: G.Nam