National Grid Đệ trình Kế hoạch “Lưới điện Tương lai” để Trao quyền cho Massachusetts có Tương lai Năng lượng Thông minh hơn, Mạnh mẽ hơn, Sạch hơn và Công bằng hơn

1 1 National Grid Submits

Kế hoạch Hiện đại hóa Lĩnh vực Điện năng Đề xuất Các Đầu tư Chủ chốt trong Những Năm tới Quan trọng để Xây dựng một Sự Chuyển đổi Năng lượng Tin cậy và Sạch hơn cho Tất cả

WALTHAM, Mass., 1 tháng 9 năm 2023 – National Grid hôm nay đã nộp Kế hoạch Hiện đại hóa Lĩnh vực Điện năng (ESMP), Kế hoạch Lưới điện Tương lai, cho Hội đồng Cố vấn Hiện đại hóa Lưới điện (GMAC), nêu chi tiết các khoản đầu tư quan trọng cần thiết vào hệ thống phân phối điện cấp địa phương trong năm năm tới và sau đó để đáp ứng các mục tiêu hàng đầu quốc gia của Bang về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch và công bằng như được thiết lập trong Kế hoạch Năng lượng và Khí hậu Sạch 2050 (CECP). Là một phần trong cam kết của National Grid nhằm cung cấp một tương lai năng lượng công bằng, có khả năng chi trả và sạch sẽ cho tất cả khách hàng, Kế hoạch đề ra một lộ trình toàn diện và linh hoạt nhằm mở rộng và nâng cấp lưới điện phân phối hiện tại, đảm bảo độ tin cậy, cho phép tăng cường điện khí hóa và trao quyền cho các lựa chọn thông minh của khách hàng cũng như sự chuyển đổi khỏi một nền kinh tế dựa trên nhiên liệu hóa thạch.

(PRNewsfoto/National Grid)

“Chúng ta đang ở một điểm gấp khúc trong tương lai năng lượng của Bang. Chúng ta phải tiếp tục đầu tư để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp khí hậu và năng lượng sạch cho tất cả khách hàng và cộng đồng trên khắp Massachusetts. Hôm nay, chúng tôi đã nộp một kế hoạch nhằm đạt được điều đó,” ông Steve Woerner, Chủ tịch, National Grid, New England cho biết. “Với nhu cầu điện cao đỉnh dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 25 năm tới, do tăng trưởng đáng kể trong sử dụng sưởi ấm và giao thông điện, bây giờ là lúc xây dựng một lưới điện tương lai thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và sạch hơn. Chúng ta phải tận dụng tinh thần đổi mới và hợp tác của bang chúng ta để đạt được một tương lai năng lượng hoạt động cho tất cả mọi người.”

Tập trung vào các Mục tiêu Năng lượng Thông minh hơn, Mạnh mẽ hơn, Sạch hơn Chủ chốt

Kế hoạch Lưới điện Tương lai của công ty chi tiết các lĩnh vực đầu tư rộng lớn và vai trò then chốt mà chúng sẽ đóng góp trong việc xây dựng một tương lai năng lượng thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và sạch hơn, tương lai đó:

– Trao quyền cho khách hàng đưa ra các lựa chọn năng lượng thông minh, sạch phù hợp với họ;

– Tạo ra một lưới điện sẵn sàng, đáng tin cậy và khả năng phục hồi hơn, có khả năng chống chịu thời tiết cực đoan và các mối đe dọa ngày càng tăng;

– Tận dụng đổi mới, thúc đẩy hiệu quả và hỗ trợ tính linh hoạt lớn hơn của hệ thống; và

– Cho phép một tương lai năng lượng công bằng và bình đẳng hơn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Kế hoạch Lưới điện Tương lai mang tính đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm và tập trung vào công bằng để đảm bảo rằng khách hàng và cộng đồng trên toàn khu vực phục vụ đa dạng của chúng tôi có thể tham gia và hưởng lợi từ tương lai năng lượng sạch và điện khí hóa, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ cao và độ tin cậy cao.

Kế hoạch Lưới điện Tương lai: Ba Lĩnh vực Đầu tư Chủ chốt

Trong năm năm tới, công ty dự định đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vào ba lĩnh vực chủ chốt để xây dựng một tương lai năng lượng sạch và đáp ứng mục tiêu của Bang dựa trên điện để đạt mức phát thải ròng bằng không, ước tính sẽ tăng gấp đôi mức nhu cầu điện cao đỉnh hiện tại:

Cơ sở hạ tầng Mạng lưới, chẳng hạn như các đường dây điện, máy biến áp và trạm biến áp mới và nâng cấp để chúng trở nên mạnh mẽ hơn, khả năng phục hồi cao hơn và sẵn sàng kết nối nhiều năng lượng sạch và phân tán hơn cũng như đáp ứng sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu điện.

Công nghệ và Nền tảng, chẳng hạn như các công cụ lập kế hoạch, hệ thống và quy trình mới để thúc đẩy quá trình ra quyết định thông minh hơn. Điều này bao gồm lắp đặt các hệ thống dữ liệu và giám sát công nghệ cao để cung cấp khả năng hiển thị lớn hơn về cách hoạt động của lưới điện và các thiết bị được kết nối để đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống, nâng cấp các hệ thống CNTT và mạng thông tin liên lạc để hỗ trợ dòng thông tin hai chiều và kiểm soát, và cung cấp tính linh hoạt, bảo mật và thông tin kịp thời hơn cho khách hàng.

Các Chương trình Khách hàng, chẳng hạn như các chương trình và thí điểm mới để giúp khách hàng giảm lượng khí thải carbon, áp dụng các giải pháp năng lượng sạch hơn và thúc đẩy sử dụng năng lượng thông minh, quản lý chi phí tốt hơn và xây dựng khả năng phục hồi và năng lực cộng đồng.

“Bằng cách phát triển và nộp Kế hoạch Lưới điện Tương lai này với tư cách là Kế hoạch Hiện đại hóa Lĩnh vực Điện năng của chúng tôi, National Grid đang thực hiện một bước quan trọng hướng tới việc đáp ứng các thách thức năng lượng và khí hậu ngày nay và tương lai,” bà Nicola Medalova, Giám đốc điều hành hoạt động của National Grid New England cho biết. “Kế hoạch Lưới điện Tương lai bắt đầu xác định phạm vi và quy mô những gì chúng ta cùng phải làm trong những năm và thập kỷ tới để chống lại sự thay đổi khí hậu và cho phép một tương lai điện khí hóa hơn, cũng như các thay đổi chính sách và quy định cần thiết để thực hiện điều đó. Đây là một kế hoạch toàn diện xác định các khoản đầu tư và thay đổi cần thiết trong lưới điện phân phối địa phương, các hoạt động của nó và cách thức nó phải hoạt động để mang lại l