Leju Báo cáo Kết quả Nửa đầu năm 2023

Leju Báo cáo Kết quả Nửa năm đầu 2023

BẮC KINH, 31 tháng 8, 2023 – Leju Holdings Limited (“Leju” hoặc “Công ty”) (NYSE: LEJU), một nền tảng thương mại điện tử và truyền thông trực tuyến hàng đầu cho ngành bất động sản và đồ nội thất nhà ở tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật Tài chính Nửa năm đầu 2023

  • Tổng doanh thu giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 158,5 triệu USD.
    • Doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 131,2 triệu USD.
    • Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 27,3 triệu USD.
  • Lỗ từ hoạt động kinh doanh là 23,5 triệu USD, so với lỗ từ hoạt động kinh doanh 64,8 triệu USD cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ từ hoạt động kinh doanh phi GAAP[1]17,3 triệu USD, so với lỗ từ hoạt động kinh doanh phi GAAP 58,6 triệu USD cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông của Leju Holdings Limited là 19,4 triệu USD, hoặc lỗ 1,42 USD trên mỗi ADS pha loãng, so với lỗ ròng phân bổ cho cổ đông của Leju Holdings Limited 52,9 triệu USD, hoặc lỗ 3,86 USD trên mỗi ADS pha loãng, cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ ròng phi GAAP phân bổ cho cổ đông của Leju Holdings Limited là 14,6 triệu USD, hoặc lỗ 1,06 USD trên mỗi ADS pha loãng, so với lỗ ròng phi GAAP phân bổ cho cổ đông của Leju Holdings Limited 48,0 triệu USD, hoặc lỗ 3,50 USD trên mỗi ADS pha loãng, cùng kỳ năm 2022.

“Ngành bất động sản Trung Quốc vẫn trì trệ trong nửa đầu năm 2023, chứng kiến sự phục hồi nhẹ vào quý đầu tiên nhưng sau đó quay trở lại xu hướng giảm trong quý thứ hai. Kết hợp với những khó khăn đang diễn ra mà các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang phải đối mặt, những yếu tố này đã tạo ra những thách thức đáng kể cho hoạt động quảng cáo và thương mại điện tử của Leju,” ông Geoffrey He, Giám đốc điều hành của Leju, nói.

“Đối mặt với những khó khăn thị trường chưa từng có này, chúng tôi đã điều chỉnh cấu trúc sản phẩm và hướng kinh doanh của mình để đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh và đã khám phá các cơ hội kinh doanh mới. Để đáp ứng với những thay đổi đáng kể trong mối quan hệ cung cầu của thị trường bất động sản Trung Quốc, bắt đầu từ quý thứ hai, chính quyền địa phương ở nhiều khu vực trên cả nước đã giới thiệu các biện pháp nhằm tối ưu hóa hơn nữa các biện pháp quản lý bất động sản. Leju sẽ tận dụng cơ hội này để củng cố nền tảng của mình và nỗ lực tìm kiếm các cơ hội phát triển mới trong khi đảm bảo hoạt động lành mạnh.”

[1] Leju sử dụng trong bản tin này các chỉ số tài chính phi GAAP sau: (1) lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh, (2) lợi nhuận (lỗ) ròng, (3) lợi nhuận (lỗ) ròng phân bổ cho cổ đông của Leju, (4) lợi nhuận (lỗ) ròng trên mỗi ADS cơ bản, và (5) lợi nhuận (lỗ) ròng trên mỗi ADS pha loãng, mỗi chỉ số loại trừ chi phí khoản thù lao dựa trên cổ phiếu, khấu hao tài sản vô hình phát sinh từ việc mua lại doanh nghiệp và ảnh hưởng thuế thu nhập liên quan đến chi phí khoản thù lao dựa trên cổ phiếu và khấu hao tài sản vô hình phát sinh từ việc mua lại doanh nghiệp. Xem thêm “Về các Chỉ số Tài chính Phi GAAP” và “Bảng đối chiếu Kết quả GAAP và Phi GAAP chưa được Kiểm toán” bên dưới để biết thêm thông tin về các chỉ số tài chính phi GAAP được đề cập trong bản tin này.

Kết quả Nửa năm đầu 2023

Tổng doanh thu đạt 158,5 triệu USD, giảm 6% so với 169,4 triệu USD cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do sự mất giá của Nhân dân tệ. Tổng doanh thu thể hiện bằng Nhân dân tệ đạt 1.124,4 triệu Nhân dân tệ, tăng 3% so với 1.091,6 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử đạt 131,2 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với 132,7 triệu USD cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do sự mất giá của Nhân dân tệ. Doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử thể hiện bằng Nhân dân tệ đạt 931,0 triệu Nhân dân tệ, tăng 9% so với 854,6 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ phiếu giảm giá giảm xuống còn 20,3 triệu USD so với 132,7 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động bán phiếu hoa hồng cho các nhà phát triển bất động sản đạt 110,9 triệu USD trong nửa đầu năm 2023, bắt đầu từ nửa cuối năm 2022.

Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến đạt 27,3 triệu USD, giảm 26% so với 36,8 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến thể hiện bằng Nhân dân tệ đạt 193,4 triệu Nhân dân tệ, giảm 18% so với 237,0 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do nhu cầu quảng cáo trực tuyến của các nhà phát triển bất động sản giảm.

Giá vốn đạt 10,9 triệu USD, giảm 25% so với 14,5 triệu USD cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do chi phí mua tài nguyên quảng cáo từ các nền tảng truyền thông giảm và chi phí nhân sự biên tập giảm.

Chi phí bán hàng, quản lý chung đạt 171,1 triệu USD, giảm 22% so với 219,8 triệu USD cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do dự phòng nợ xấu giảm và chi phí tiế