Trong năm 2020, công tác tuyên giáo Công đoàn (CĐ) TP sẽ tập trung vào 5 nội dung chính gồm: Đa đạng hóa, đổi mới nội dung công tác tuyên tuyền, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và CĐ; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); Tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, xây dựng đời sống văn hóa công sở, đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa CĐ; Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên – lao động.

LĐLĐ TP HCM khảo sát phòng dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam – KCN Đông Nam, huyện Củ Chi Ảnh: HỒNG ĐÀO

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Thủy, Trưởng Phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh hiệu quả của công tác tuyên truyền là làm sao chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên – lao động, giúp họ yên tâm làm việc trong điều kiện dịch bệnh. Bà Thủy cũng lưu ý thời gian tới, các cấp CĐ TP nên đầu tư xây dựng các diễn đàn cho công nhân lao động để nắm bắt được tư tưởng, tâm trạng của họ, qua đó kịp thời hỗ trợ hoặc tham mưu các giải pháp hỗ trợ.


T.Nga