Đối mặt với thách thức dữ liệu: Báo cáo năm 2023 về sự trỗi dậy của Ethernet ô tô trong các phương tiện

Đối mặt với thách thức dữ liệu: Báo cáo năm 2023 về sự trỗi dậy của Ethernet ô tô trong các phương tiện

DUBLIN, 31 tháng 8 năm 2023 – Báo cáo “Báo cáo ngành công nghiệp giao diện chip mạng truyền thông trong xe năm 2023” đã được thêm vào danh mục của ResearchAndMarkets.com.

Research_and_Markets_Logo

Bối cảnh truyền thông trong xe đang trải qua sự chuyển đổi động lực, với Ethernet ô tô nổi lên như một trụ cột chính cho các giải pháp truyền thông tốc độ cao, băng thông rộng.

Khi kiến trúc Điện tử và Điện (E/E) ô tô phát triển để đáp ứng các chức năng phức tạp trong xe, nhu cầu về khả năng xử lý và truyền dữ liệu thời gian thực đã tăng vọt. Ethernet ô tô, với băng thông cao, độ trễ thấp và độ tin cậy của nó, sẵn sàng đóng một vai trò trọng yếu trong tương lai của kiến trúc E/E và truyền thông tốc độ cao trong xe.

Các hình thức kết nối truyền thông:

Truyền thông ô tô được phân loại thành truyền thông không dây và có dây, mỗi loại có những ưu điểm và trường hợp sử dụng riêng.

Kiến trúc E/E và sự bùng nổ dữ liệu:

Số lượng cảm biến ngày càng tăng trong các phương tiện đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể lượng dữ liệu xe. Để giải quyết sự bùng nổ dữ liệu này và nhu cầu về truyền thông thời gian thực cao, Ethernet ô tô đang nổi lên như một giải pháp ưu tiên. Băng thông cao, độ trễ thấp và độ tin cậy của nó khiến nó phù hợp cho kiến trúc E/E trong tương lai và truyền thông tốc độ cao trong xe.

Kiến trúc khu vực và Ethernet ô tô:

Kiến trúc khu vực, đặc trưng bởi các chức năng tập trung và ít bộ điều khiển điện tử hơn, đòi hỏi sức mạnh tính toán cao cho bộ điều khiển trung tâm và sức mạnh tính toán thấp hơn cho bộ điều khiển khu vực. Ethernet ô tô phục vụ như xương sống dữ liệu trong kiến trúc này, tạo điều kiện cho việc truyền dữ liệu khối lượng lớn giữa các bộ điều khiển trung tâm và khu vực, cũng như tương tác giữa phần mềm và thuật toán.

Mạng lưới xe tương lai và các công tắc Ethernet:

Các công tắc Ethernet cho phép trao đổi thông tin giữa các bộ điều khiển khu vực trong các phương tiện tương lai. Các công ty như Marvell, Broadcom và NXP đang thúc đẩy sự phát triển của kiến trúc mạng lưới xe thế hệ tiếp theo.

Sự thâm nhập ngày càng tăng của chip Ethernet ô tô:

Sự lan rộng của các chip Ethernet ô tô được hỗ trợ bởi việc áp dụng ngày càng tăng kiến trúc khu vực. Ở Trung Quốc, thị trường chip vật lý Ethernet ô tô dự kiến đạt 21,87 tỷ NDT vào năm 2025, được thúc đẩy bởi việc kết hợp các chip vật lý tốc độ cao để đáp ứng số lượng chip ngày càng tăng trong một chiếc xe.

Lái tự động và nhu cầu băng thông:

Lái tự động đòi hỏi truyền dữ liệu và lưu trữ thời gian thực. Dữ liệu độ phân giải cao từ các cảm biến đòi hỏi băng thông mạng trong xe cao hơn. Khi lái tự động tiến bộ, nhu cầu về các mạng truyền thông tốc độ cao, đặc biệt là Ethernet ô tô 10G+, sẽ tăng lên. Dự kiến các phương tiện tự lái cấp độ L4/L5 sẽ phụ thuộc nhiều vào Ethernet ô tô 10G+.

Các công tắc Marvell Brightlane Q622x:

Dòng gia đình công tắc Ethernet trung tâm ô tô Brightlane Q622x của Marvell hỗ trợ các kiến trúc mạng khu vực trong các phương tiện thế hệ tiếp theo. Những công tắc này tổng hợp lưu lượng từ các thiết bị trong một khu vực và kết nối với công tắc tính toán trung tâm thông qua Ethernet tốc độ cao. Các công tắc cung cấp băng thông lên đến 90 Gbps và nhiều cấu hình cổng.

Tăng cổng Ethernet ô tô:

Với sự phát triển của kiến trúc E/E, sự thâm nhập của Ethernet ô tô đang tăng lên, dẫn đến nhu cầu cao hơn về chip nút Ethernet. Số lượng cổng truyền thông Ethernet ô tô dự kiến sẽ vượt quá 100 trong các phương tiện thông minh.

Các công ty được đề cập

 • Marvell
 • NXP
 • Broadcom
 • Microchip
 • TI
 • Realtek
 • Motorcomm
 • JLSemi
 • Ingenic
 • Silicon IoT
 • Neurobit
 • Tasson
 • KunGao Micro
 • Volkswagen
 • Tesla
 • Mercedes-Benz
 • Volvo
 • Great Wall Motor
 • BYD

Các chủ đề chính được đề cập

1 Sự tiến hóa của mạng ô tô
1.1 Truyền thông mạng xe
1.2 Mạng ô tô
1.3 Kiến trúc EEA trong tương lai sẽ cần Ethernet ô tô làm xương sống mạng

2 Phát triển và xu hướng công nghệ Ethernet ô tô
2.1 Tổng quan về Ethernet ô tô
2.2 Liên minh Ethernet ô tô, các tiêu chuẩn kỹ thuật và giao thức mạng
2.3 Sự phát triển của công nghệ Ethernet ô tô

3 Chip giao tiếp mạng (giao diện) trong xe và xu hướng công nghệ
3.1 Các chip bus truyền thống
3.1.1 Tổng quan về các chip bus truyền thống
3.1.2 Cạnh tranh và lựa chọn sản phẩm chip CAN/LIN của các nhà cung cấp
3.2 Phân loại và trường hợp sử dụng của chip Ethernet ô tô
3.2.1 Phân loại chip Ethernet ô tô
3.2.2 Chip Ethernet ô tô đòi hỏi khả năng chống nhiễu và miễn dịch EMC
3.2.3 Sử dụng chip Ethernet ô tô trong các kịch bản ứng dụng khác nhau
3.2.4 Giá trị của chip Ethernet ô tô trong một chiếc xe sẽ cao
3.2.5 Các trường hợp ứng dụng của chip Ethernet ô tô (1)
3.2.6 Các trường hợp ứng dụng của chip Ethernet ô tô (2)
3.2.7 Các trường hợp ứng dụng của chip Ethernet ô tô (3)
3.2.8 Các trường hợp ứng dụng của chip Ethernet ô tô (4)
3.3 Chip công tắc Ethernet ô tô