Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác chống dịch bệnh trên vật nuôi. Ảnh: VĂN GIANG

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết giá heo hơi hiện đang cao (75.000 đồng/kg), người chăn nuôi có lãi lớn, dư địa còn xuống được. Do đó, phải giảm giá heo xuống nữa để làm sao bảo vệ được thị trường và phải hài hòa với lợi ích của người tiêu dùng. Đây là một giải pháp bảo vệ thị trường, bảo vệ ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Do đó sắp tới, bộ sẽ yêu cầu 17 tập đoàn chăn nuôi lớn giảm giá thịt heo. 


V.Duẩn