Ngày 14-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Phát huy ba trụ cột đối ngoại Việt Nam

Trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Đặc biệt, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Phó Thủ tướng khẳng định: Trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại Việt Nam, gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Trình bày tham luận tại hội nghị, đại diện ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam đã chia sẻ nhiều nội dung về sự phối hợp chặt chẽ của ba trụ cột trong việc thực hiện thắng lợi, hiệu quả tổng thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng.

Về đối ngoại Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho rằng trong công tác này cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược; từ đó, cùng các bộ, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng những định hướng, chiến lược, đối sách, thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, kịp thời dự báo, không để bị động bất ngờ, cùng với đó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của công tác thẩm định.

Đối với ngoại giao Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định những thành tựu của ngành ngoại giao luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng và sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với đối ngoại; sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Bộ trưởng nhấn mạnh: Là lực lượng chủ lực trên mặt trận đối ngoại, ngành ngoại giao quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ, nhằm hướng tới xây dựng một nền ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại.

Về đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhìn nhận đối ngoại nhân dân đã cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước tích cực đi trước, mở đường. Trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, đối ngoại nhân dân đã phát triển lớn mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Bà Nga kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm ban hành chỉ thị mới về đối ngoại nhân dân thay thế Chỉ thị số 04 ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư khóa XI để phù hợp với vai trò, nhiệm vụ mới là một trụ cột của đối ngoại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến dự hội nghị Ảnh: Hoàng Dương

Toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. “Đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết người; biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”, “mềm nắn rắn buông”!” – Tổng Bí thư nêu.

Để góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở, cần kịp thời đổi mới tư duy và có giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại. Tổng Bí thư lưu ý: “Nếu chúng ta không tiếp tục đổi mới và không nắm bắt đúng tình hình thì không theo kịp sự phát triển của thực tiễn. Vấn đề là chúng ta phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế. Chúng ta cần xây dựng vị thế và tâm thế mới của Việt Nam trong ứng xử và xử lý mối quan hệ với các nước, song phương cũng như đa phương”.

Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia – dân tộc; vừa hợp tác vừa đấu tranh; tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, tránh bị cô lập, phụ thuộc.

Trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, Tổng Bí thư chỉ rõ một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. Đồng thời, cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trên lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng với các nước, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư lưu ý phải coi trọng, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược; tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị. “Càng hội nhập sâu với thế giới, chúng ta càng cần có các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ trình độ, uy tín, phong cách để sánh vai với các nước, bạn bè quốc tế; toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… Các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động đối ngoại cần luôn luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân, phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo, mưu lược” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thế giới đang chuyển biến mau lẹ. Đất nước ta dù còn khó khăn nhưng triển vọng tương lai rất xán lạn. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đồng lòng, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu…

TP HCM: Đối ngoại lấy kinh tế làm trọng tâm

Trình bày tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho rằng ngoại giao vắc-xin và cuộc chiến phòng chống dịch của Việt Nam và TP HCM thời gian qua là một điển hình cho việc thích ứng, sáng tạo của nền ngoại giao Việt Nam và đối ngoại của thành phố. Nhờ vào các hoạt động đối ngoại linh hoạt, chủ động trong thời gian đại dịch, thành phố đã nhận được sự động viên, chia sẻ rộng khắp những hỗ trợ về tinh thần, vật chất, kinh nghiệm thiết thực từ các đối tác trên khắp thế giới trong phòng chống dịch, thích ứng an toàn với dịch Covid-19 và phát triển kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định trong thời gian tới, TP HCM xác định tiếp tục tư duy đối ngoại lấy kinh tế làm trọng tâm, ngoại giao phục vụ mở rộng không gian phát triển, tìm động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.


Dương Ngọc

Chia sẻ