Theo ông Phùng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã tháo dỡ hàng loạt công trình sai phạm tại KCN Phong Phú. Cụ thể, 5 công trình vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính số 01/2018; 8 công trình vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính số 03/2018 và 8 công trình vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính số 05/2018 của Ban Quản lý các KCN-KCX TP (HEPZA).

KCN Phong Phú nơi có hàng loạt công trình xây dựng không phép Ảnh: LÊ PHONG

Đối với 9 công trình vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính số 08/2018 của HEPZA, UBND xã cho biết đến nay, 9 công trình trên chưa được chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP tham mưu hoặc ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Hiện chủ đầu tư đã tự tháo dỡ 7 công trình, còn lại 2 công trình chưa tháo dỡ. “UBND xã Phong Phú sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm sau khi được chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP tham mưu hoặc ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả” – ông Việt nói.

Đối với 11 công trình vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính số 01/2019 được HEPZA lập, hiện chủ đầu tư đã tự tháo dỡ 3 công trình, còn 8 công trình chưa tháo dỡ. Ông Việt cho biết những công trình còn lại sẽ bị cưỡng chế phá dỡ trong tháng 4-2020.

Đối với 19 công trình vi phạm được HEPZA lập Biên bản vi phạm hành chính số 03/2019, hiện chủ đầu tư đã tự tháo dỡ 13 công trình. Theo ông Việt, UBND xã Phong Phú đang dự thảo kế hoạch cưỡng chế phá dỡ thi hành Quyết định số 3124/2019 của phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP, trình UBND huyện xem xét. Dự kiến cưỡng chế phá dỡ 6 công trình trong tháng 4-2020.

Ông Việt cũng cho hay ngoài các công trình vi phạm nêu trên, hiện trong ranh dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Phong Phú không có phát sinh thêm bất kỳ công trình vi phạm nào.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nhiều công trình vi phạm trong KCN Phong Phú chưa được cơ quan chức năng xử lý triệt để.


Phan Anh