Cửa hàng ăn uống tại TP HCM tất bật chuẩn bị trước ngày được phục vụ tại chỗ trở lại


Ngọc Lý – Lê Vĩnh

Chia sẻ