Bất chấp Covid-19, hàng trăm người chờ tiếp tế cho người thân đang cách ly


Mỹ Uyên – Hải Lê