Liên quan đến việc xác thực dữ liệu tiêm chủng vắc-xin Covid-19, phục vụ ký xác nhận hộ chiếu vắc-xin, chiều 3-6, Bộ Y tế cho biết tính đến đầu tháng 6, cả nước đã tiêm hơn 221,1 triệu mũi tiêm. Hiện trên hệ thống ghi nhận gần 209.000 triệu mũi tiêm, hiện còn hơn 13 triệu mũi tiêm chưa cập nhật.

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, đến nay hơn 31 triệu người đã có hộ chiếu vắc-xin, hơn 28 triệu mũi tiêm bị sai thông tin.

Việc xác thực dữ liệu tiêm chủng chậm ảnh hưởng đến quá trình xác nhận hộ chiếu vắc-xin

“Tiến độ cấp hộ chiếu vắc-xin trong tuần qua đã tăng nhanh hơn so với các tuần trước, tuy nhiên, việc cấp hộ chiếu vắc-xin còn chậm do công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vẫn còn rất chậm. Hơn 28 triệu mũi tiêm nói trên đã đúng số căn cước công dân, nhưng sai thông tin cơ bản như: ngày sinh, họ tên, số định danh không có trong hệ thống và các thông tin khác”- đại diện Cục Công nghệ thông tin cho biết.

Nguyên nhân do các cơ sở tiêm chủng không tuân thủ việc kiểm tra thông tin căn cước công dân. Hiện công tác “làm sạch” dữ liệu do cơ sở y tế phối hợp với công an địa phương thực hiện, mục tiêu là khớp thông tin tiêm chủng với thông tin của người dân lưu tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm số căn cước hoặc mã định danh công dân, họ tên, ngày sinh… Đây là khâu rất quan trọng để cấp hộ chiếu vắc-xin cho người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, đại diện Cục Công nghệ thông tin cho biết Bộ Y tế đã đề nghị các cấp đôn đốc việc xác thực dữ liệu, hướng dẫn công an địa phương cách xử lý các trường hợp đúng thông tin cá nhân nhưng không xác thực được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Y tế cũng yêu cầu được cập nhật dữ liệu theo đúng thông tin của công dân trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, song song với việc các địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện thông tin mũi tiêm chủng.

Để đẩy nhanh tiến độ “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Thường trực Tổ Công tác chủ trì đôn đốc Tổ công tác Đề án các cấp trong việc chỉ đạo công tác “làm sạch” dữ liệu; Bộ Công an hướng dẫn Công an địa phương xử lý đối với trường hợp dữ liệu đã được xác minh đúng thông tin cá nhân nhưng không xác thực được với cơ sở Quốc gia về dân cư.

Đối với khoảng 28 triệu dữ liệu mũi tiêm đã đúng thông tin căn cước công dân nhưng sai thông tin cơ bản, Cục Công nghệ thông tin đã thống nhất với Cục C06 về mặt kỹ thuật, trên cơ sở đó Bộ Y tế đề nghị Tổ trưởng Tổ công tác cho phép thực hiện cập nhật dữ liệu theo thông tin đúng của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đồng thời các địa phương vẫn tiếp tục việc xác thực.

Trước đó, Bộ Y tế và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19. Tại thời điểm đó, cả nước còn 43 triệu mũi tiêm vắc-xin Covid-19 chưa được “làm sạch”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật xác thực thông tin này trước ngày 1-6. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng tiến hành “làm sạch” dữ liệu của 43 triệu mũi tiêm, đến nay các đơn vị chỉ mới hoàn thành xác thực thêm được 15 triệu mũi tiêm.


N.Dung