BHXH Việt Nam trả lời: Vấn đề ông hỏi được nêu rõ trong Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Điều 1, Chương I Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN; cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHXH, Luật An toàn – vệ sinh lao động. Theo đó, trong thời gian giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định trên, NLĐ vẫn được hưởng các quyền lợi như đang đóng.

Muốn biết rõ chi tiết quy trình, thủ tục hưởng chế độ của mình, ông có thể liên hệ cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp của ông tham gia BHXH để được hướng dẫn cụ thể. Ông cũng có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam theo số hotline: 19009068.


Chia sẻ