Theo số liệu của BHXH TP, đến ngày 31-7, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn TP là 23.253 người (giảm 311 người so với năm 2019); số người tham gia BHYT cũng giảm 195.727 người so với năm 2019. Để phát triển các đối tượng tham gia BHXH và BHYT trên địa bàn, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng, UBND các phường, xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

UBND các phường, xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với BHXH quận, huyện tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn nhóm tại các khu dân cư để vận động người dân, lao động tự do trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, trong đó đặc biệt quan tâm vận động các trường hợp người dân đã tham gia BHYT nhưng chưa tham gia BHXH tự nguyện.

Lao động tự do là đối tượng cần được vận động tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài ra, UBND các quận, huyện cần tiếp tục vận động mạnh thường quân hỗ trợ khoản 30% chi phí mua thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn, hỗ trợ BHXH tự nguyện cho đối tượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố và người dân gặp hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, UBND TP cũng giao BHXH TP chỉ đạo BHXH các quận, huyện tăng cường công tác phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tuần, lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, mời những đối tượng tiềm năng tham gia các buổi tuyên truyền, tư vấn để mang lại hiệu quả cao nhất.


H.Lê

Chia sẻ