Số lượng tuyển chọn đợt này là 100 nữ, tuổi từ 20 đến dưới 35 tuổi, là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành điều dưỡng, có nhân thân rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, có tư cách đạo đức tốt, chưa từng tham gia các chương trình đào tạo TTS kỹ năng của Nhật Bản… Tại Việt Nam, ứng viên được Hiệp hội Chăm sóc y tế Osaka hỗ trợ toàn bộ chi phí khóa đào tạo tiếng Nhật, chi phí khám sức khỏe, lệ phí thi lấy chứng chỉ N4 tiếng Nhật, lệ phí xin cấp visa, tiền vé máy bay khi xuất cảnh. Tại Nhật Bản, TTS được nhận trợ cấp đào tạo 60.000 yen/người trong thời gian 1 tháng sau khi nhập cảnh và được hưởng lương theo quy định của Luật Lương tối thiểu của Nhật Bản.

Nhật Bản đang thiếu điều dưỡng, hộ sinh trầm trọng

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay cho đến hết ngày 15-5-2020. Thời gian thực tập tại Nhật Bản là 3 năm tại các cơ sở chăm sóc thuộc Hiệp hội Chăm sóc y tế Osaka. 


Tin-ảnh: G.Nam