PGS- TS Phạm Tiến Đạt (trái), Hiệu trưởng, đại diện Trường ĐH Tài chính – Marketing nhận Giấy chứng nhận

  • Thêm một trường ĐH ở TP HCM đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở chu kỳ 2

  • Trường ĐH Mở TP HCM đạt kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2

PGS- TS Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết Trường ĐH Tài chính – Marketing đã đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Bộ tiêu chuẩn mới với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí mới, khó khăn hơn nhiều so với bộ tiêu chuẩn trước đây. 

PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing, khẳng định nhà trường xác định đảm bảo chất lượng là công việc xuyên suốt và trọng tâm để liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong hành trình phát triển của Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Được biết, trong các năm qua, trường đã kiểm định thành công 3 chương trình đào tạo đại học chất lượng cao, 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và 11 chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học chính quy.

Trong thời gian vừa qua, nhiều trường ĐH khác tại TP HCM cũng đã đạt chuẩn kiểm định cấp cơ sở chu kỳ 2.


Huy Lân