Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2023, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thăm hỏi các đoàn viên đau ốm

Đặc biệt, trong các đơn dịch Covd – 19 vừa qua, Công đoàn trường đã huy động được trang thiết bị y tế, hỗ trợ phòng chống dịch trị giá gần 400 triệu đồng.

Ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Công đoàn quận Liên Chiểu phát biểu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số chỉ tiêu quan trọng: phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% viên chức và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn; có 10 – 5 đoàn viên được kết nạp Đảng…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Văn Thọ, Chủ tịch Công đoàn quận Liên Chiểu nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động; thường xuyên quán triệt và tổ chức thông tin về các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tới đoàn viên và người lao động…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 5 thành viên. Bà Trần Thị Minh Nguyệt tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn trường

Đạu hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên; bà Trần Thị Minh Nguyệt được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.


Hải Định