Theo bản án, các bị cáo Nguyễn Trọng Kiều (Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà), Hồ Quang Đạo (Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Đa Mi), Đoàn Tiến (Trạm phó Trạm bảo vệ rừng Đa Mi), Lê Hoàng Trí (Trạm phó Trạm bảo vệ rừng Đa Mi), Trương Minh Tâm, Bùi Phúc Lễ, Trần Văn Thành là các nhân viên Trạm bảo vệ rừng Đa Mi, được giao chức năng tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trên diện tích lâm phần được giao quản lý, không có chức năng cho phép, tổ chức khai thác cây gỗ rừng tự nhiên.

Tuy nhiên, từ tháng 12-2015 đến 8-2016, những người này đã tổ chức thuê thợ cưa khai thác trái phép 53,44 m3 gỗ trong lâm phần được giao quản lý, thiệt hại theo định giá là 461.454.797 đồng.

Trong đó, ông Nguyễn Trọng Kiều là người đề ra chủ trương, chỉ đạo cho Hồ Quang Đạo và các nhân viên Trạm bảo vệ rừng Đa Mi khai thác vận chuyển, cất giấu gỗ trái phép trong lâm phần được giao quản lý, bảo vệ.

Các ông Lê Hoàng Trí, Trương Minh Tâm, Đoàn Tiến, Bùi Phúc Lễ và Trần Văn Thành biết rõ hành vi khai thác trái phép gỗ trong lâm phần được giao quản lý nhưng vẫn tích cực làm theo.

Các bị cáo nghe HĐXX luận tội. Ảnh: ĐP

Chứng cứ và lời khai tại tòa thể hiện số lượng gỗ cưa trái phép được vận chuyển về cho Nguyễn Trọng Kiều sử dụng. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trọng Kiều không thừa nhận chỉ đạo việc khai thác gỗ.

Tuy vậy, căn cứ vào lời khai của Hồ Quang Đạo, Trương Minh Tâm, Lê Hoàng Trí, Bùi Phúc Lễ, Trần Văn Thành và các tài liệu khác như biên bản làm việc bàn giao quản lý gỗ vật chứng… đủ cơ sở kết luận ông Kiều đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã chỉ đạo cho Đạo và các nhân viên Trạm bảo vệ rừng Đa Mi tổ chức thuê thợ vào rừng thuộc lâm phần quản lý, bảo vệ khai thác gỗ trái phép để sử dụng.

HĐXX nhận định đủ căn cứ buộc tội các bị cáo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Kiều 5 năm 6 tháng tù giam, Hồ Quang Đạo 3 năm 6 tháng tù giam, Đoàn Tiến 5 năm tù giam; bị cáo Trương Minh Tâm và Lê Hoàng Trí 30 tháng tù cho hưởng treo và Bùi Phúc Lễ, Trần Văn Thành mỗi bị cáo 24 tháng tù cho hưởng án treo.


Châu Tỉnh