Theo người dân địa phương, những trụ đèn này bị xe tải va quệt dẫn đến bị nghiêng đã lâu nhưng chưa được cơ quan liên quan khắc phục.


Tin-ảnh: T. Thảo