Đánh giá các kết quả đạt được trong 5 năm qua, LĐLĐ quận 2 cho biết đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các Công đoàn cơ sở phối hợp với DN tổ chức hội nghị người lao động hằng năm và đối thoại định kỳ 3 tháng/lần. Kết quả, trên 78% DN thực hiện đối thoại định kỳ và đột xuất, qua đó nâng cao chất lượng ổn định nguồn nhân lực, định mức lao động, chất lượng bữa ăn giữa ca, điều kiện lao động…, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại DN. Trong 5 năm, trên địa bàn quận chỉ có 13 vụ tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.

LĐLĐ quận 2 và Đảng ủy 7 phường tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Nhằm góp phần ổn định quan hệ lao động trên địa bàn, dịp này, LĐLĐ quận 2 đã tiến hành ký kết liên tịch với Đảng ủy 7 phường để phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc xử lý hiệu quả các mối quan hệ lao động giữa người lao động với chủ DN trong thời gian tới.


Tin-ảnh: T.Nga

Chia sẻ