Cùng với đó, xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của BHXH Việt Nam quản lý, phấn đấu đến hết năm 2022, tỉ lệ người tham gia có số ĐDCN/CCCD đạt 90%-100%. Trước đó, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư.

Tính đến cuối tháng 5-2022, hệ thống đã xác thực khoảng 41,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 35,5 triệu bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư. Hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật để từng bước sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT. Đến đầu tháng 6, toàn quốc có khoảng 5.500 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với hơn 197.000 lượt tra cứu, trong đó có hơn 95.000 lượt tra cứu thành công.

Theo BHXH Việt Nam, cơ quan này đã ban hành Dịch vụ công trực tuyến giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của ngành, dự kiến triển khai thực hiện từ ngày 15-6.


N.Dung