Trong đó, UBND thành phố yêu cầu BHXH thành phố mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức đa dạng loại hình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN – đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên; triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND thành phố đặc biệt lưu ý BHXH thành phố tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành việc thực hiện chính sách BHXH đối với các đơn vị sử dụng lao động cố tình trốn đóng, nợ đóng, tham gia chưa đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập hợp hồ sơ các đơn vị trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.


H.Lê