Bình quân mỗi ngày, BHXH TP đã gửi hơn 1.000 công văn trả lời, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động làm hồ sơ xác nhận diện được tạm ngưng đóng BHXH. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị sử dụng lao động vẫn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và chưa có đơn vị nào được tạm ngưng đóng BHXH cho NLĐ.

Theo BHXH TP, để được xét tạm ngưng đóng BHXH cho NLĐ vì gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, ngoài điều kiện phải có từ 50% số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc và bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản, doanh nghiệp (DN) phải lập hồ sơ đề nghị gửi đến cơ quan chủ quản, Sở Tài chính để xác nhận. Sau khi có xác nhận (trong vòng 15 ngày), DN gửi hồ sơ kèm theo xác nhận của cơ quan chức năng đến cơ quan BHXH TP. Trong thời gian từ 1-5 ngày, cơ quan BHXH TP có trách nhiệm giải quyết cho DN tạm dừng đóng BHXH cho NLĐ theo quy định. 


M.Chi