Theo đó, UBND TP chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho UBND 23 quận – huyện với tổng số tiền hơn 332 tỉ đồng. Riêng đối với quận 1, UBND TP giao UBND quận 1 chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư trong dự toán ngân sách năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, UBND TP cũng có Quyết định 1388 về bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 02/2020 của HĐND TP. Theo đó, UBND TP chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho Ban Quản lý các KCX-KCN TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, UBND 24 quận – huyện với số tiền gần 306 tỉ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


P.Anh

Chia sẻ