Chiều 6-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định số 789-QĐNS/TW ngày 6-3-2023 của Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công đảm nhiệm trọng trách mới của Đảng. Đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ luôn nhận thức sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.”

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, bà Trương Thị Mai khẳng định sẽ không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn, cầu thị, kế thừa và phát huy được kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân.

Bà Trương Thị Mai sinh ngày 23-1-1958; quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; dân tộc Kinh; trình độ Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Bà Mai từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại biểu Quốc hội từ khóa X đến khóa XIV; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, bà được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII. Tháng 2-2016, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bà được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 4-2021, bà được Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Một số hình ảnh: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, và bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: TTXVN


TTXVN