Theo đó, đối tượng được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn, thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12-2020.

NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam. Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12-2020.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, TP báo cáo UBND tỉnh, TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, BHXH các tỉnh, TP tiếp tục và duy trì thực hiện thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHXH Việt Nam tại công văn trước đó. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17-3 về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, TP, tính đến hết ngày 30-6, số đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động với số tiền khoảng 475 tỉ đồng.


D.Thu

Chia sẻ