Tham gia tập huấn, gần 300 cán bộ Công đoàn làm công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị đã được phổ biến các nội dung liên quan đến AT-VSLĐ và PCCN. Đợt tập huấn lần này nhằm giúp các Công đoàn cơ sở tham gia có chất lượng Hội thi AT-VSLĐ và PCCN trong Tháng Công nhân năm 2020.

Cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ tỉnh Tiền Giang tại buổi tập huấn

Hội thi AT-VSLĐ và PCCN toàn tỉnh là một trong những hoạt động chính trong chuỗi các hoạt động trong Tháng Công nhân hằng năm của LĐLĐ tỉnh. Hội thi luôn thu hút đông đảo cán bộ CĐ, CNVC-LĐ tham gia; tạo sân chơi thiết thực, hấp dẫn cho CNVC-LĐ.


Tin-ảnh: N.Tú