Theo văn bản của UBND TP HCM về tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, thống kê đến ngày 31-10, toàn TP đã tiêm được 22.371.066 mũi vắc-xin phòng COVID-19. Tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 67,2% và 53,2%: tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 36% và tỉ lệ tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 63% (mũi 1) và 35,2% (mũi 2). 

Theo nhận định của UBND TP: “Tất cả các tỉ lệ này đều thấp hơn so với tỉ lệ trung bình của cả nước”.

Theo chỉ đạo của UBND TP, TP HCM giao UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, cụ thể là hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Tổ chức tiêm đủ các mũi theo hướng dẫn. 

Đặc biệt, đối với Sở GD-ĐT TP có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các trẻ đi học từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, tăng cường vận động, thuyết phục phụ huynh đồng thuận, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức tiêm đủ các mũi tiêm cho trẻ theo hướng dẫn.


Đặng Trinh