Ban tổ chức đã nhận 140 bức ảnh dự thi, phản ánh hoạt động của lao động nữ trong lúc thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ tại đơn vị như: phục vụ khách hàng, gặp gỡ khách hàng đối tác, giám sát chuyến bay, đặt chỗ xuất vé, soạn thảo công văn chuyên môn, kiểm soát chuyến bay…

Một bức ảnh tham gia cuộc thi

Kết quả, giải nhất thuộc về bức ảnh của tác giả Nguyễn Thị Như Quỳnh (chi nhánh khu vực miền Bắc). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thưởng 7 giải khác. 


Tin-ảnh: H.Đào