Đỗ Anh Duy (duyanhdo9221@gmail.com) hỏi: “Theo tôi biết, khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Vậy trường hợp đóng chưa đủ thời gian để hưởng lương hưu thì người tham gia có được hưởng BHXH một lần?”.

– Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ Nghị quyết 93/2015/QH13, trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH tự nguyện được tính theo số năm đã đóng BHXH. Mỗi năm đóng BHXH được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, bên cạnh chế độ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng chế độ BHXH một lần như đối với người tham gia BHXH bắt buộc.