Đoàn viên Công đoàn ưu tú đề đạt nguyện vọng tại hội nghị đối thoại với lãnh đạo quận

Tại hội nghị, nhiều đoàn viên Công đoàn ưu tú bày tỏ mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để có cơ hội rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho đất nước, cho tổ chức Công đoàn và nơi mình làm việc. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của đoàn viên ưu tú là không có thời gian theo học các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị. Nhiều trường hợp khó trong việc khai lý lịch, xác minh nhân thân, nhất là các trường hợp thay đổi nơi làm việc.

Tất cả ý kiến của đoàn viên được ban tổ chức ghi nhận, giải đáp cặn kẽ. Năm 2021, Đảng ủy khối doanh nghiệp quận đã kết nạp 123 đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng.


Tin-ảnh: N.Huỳnh