Chương trình sẽ tặng học bổng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; nỗ lực, phấn đấu trong học tập; đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp; đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đang học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TP.

Công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sẽ được xét trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh

LĐLĐ TP khuyến khích CĐ cơ sở chủ động thương lượng với người sử dụng lao động (NSDLĐ) đưa chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh vào thỏa ước lao động tập thể; vận động NSDLĐ, mạnh thường quân nhận đỡ đầu con đoàn viên, người lao động khó khăn theo từng năm học hoặc cả bậc học; vận động NSDLĐ tạo điều kiện thời gian, hỗ trợ kinh phí, tặng học bổng cho công nhân học tập nâng cao trình độ, tay nghề để phù hợp cách mạng công nghệ 4.0.


Tin-ảnh: H.Đào