Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 165 Bộ Luật Lao động quy định cấm sử dụng người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) làm các công việc: mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên; sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng; nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; lặn biển, đánh bắt cá xa bờ; công việc khác gây tổn hại cho sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên. Như vậy, việc ông sử dụng lao động chưa thành niên làm công việc vận chuyển gas là vi phạm quy định của pháp luật.