Theo Sở Y tế, ngày 12-4, sở nhận được giấy mời về việc dự buổi giám sát theo kế hoạch số 169 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM. Thời gian buổi giám sát bắt đầu lúc 8 giờ ngày 14-4 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên, do phải tập trung cho công tác chuẩn bị triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và hoàn thiện các nội dung để báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Ban Giám đốc Sở Y tế đã cử Trưởng phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị tài liệu và tham dự họp theo giấy mời trên. 

Thế nhưng, do cùng thời gian này, lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính cũng phải trực tiếp bổ sung và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ nên đã cử chuyên viên dự thay nhưng chưa xin ý kiến Ban Giám đốc Sở Y tế.

Qua sự việc trên, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính đã nghiêm túc nhận trách nhiệm. Sở Y tế xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và mong nhận được sự thông cảm của ông Cao Thanh Bình.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM tiến hành buổi tái giám sát về kết quả triển khai, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 đối với 3 sở gồm: Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính và Sở Y tế TP HCM.

Tuy nhiên, Sở Y tế và Sở Tài chính không có mặt nên ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP HCM, tuyên bố hủy bỏ buổi giám sát.


Hải Yến