Theo đó, sổ việc làm sẽ lưu toàn bộ quá trình làm việc, trình độ, sự dịch chuyển của tất cả người lao động (NLĐ) trong thị trường, được mã hóa bằng QR Code. Khi tiếp nhận NLĐ, chủ sử dụng lao động chỉ cần quét mã sẽ có được toàn bộ thông tin. Sổ việc làm gắn với mã định danh cá nhân sẽ giúp kết nối cung cầu việc làm trên thị trường, giúp ngành chức năng triển khai các gói hỗ trợ cấp bách đến NLĐ.

Ngoài ra, thông tin của NLĐ được cập nhật lên hệ thống, giúp doanh nghiệp cần tuyển dụng dễ dàng tìm được nguồn lao động. NLĐ cũng được nhận đầy đủ thông tin về các công ty để lựa chọn. Từ các dữ liệu này, cơ quan quản lý dễ dàng thực hiện các chính sách đào tạo, hỗ trợ NLĐ, cân đối cung cầu lao động. Lãnh đạo Cục Việc làm cho rằng nếu sổ việc làm được thực hiện sẽ là bước đột phá về quản lý thị trường lao động, đặc biệt với nhóm phi chính thức; kết nối dữ liệu dân cư; BHXH, BHYT; lao động làm việc ngoài nước; các gói hỗ trợ tín dụng… Dự tính với hơn 50 triệu lao động trong độ tuổi có việc làm, ít nhất mất 2 năm để hoàn thành trường dữ liệu liên quan.


G.Nam