Công đoàn Saigon Co.op thăm hỏi và trao hỗ trợ cho anh Trần Văn Trung

Được thành lập năm 2017, Quỹ Tương thân tương trợ của CĐ Saigon Co.op với phương thức vận động người lao động trong hệ thống đóng góp 2 ngày lương/năm dùng để chăm lo cho tất cả đoàn viên chẳng may bị mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. 


Tin-ảnh: H.Đào