Với phương pháp giảng dạy sáng tạo và dễ hiểu, cách trình bày sinh động, trang web bao gồm nhiều nội dung như bài đọc song ngữ Việt – Anh và Anh – Việt trích dẫn từ các bài báo trong và ngoài nước, bài giảng cho học sinh trung học phổ thông theo các chương trình chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bài học nghe dạng audio song ngữ.

Giao diện của trang web tiếng Anh miễn phí

Ngoài ra, trang web còn có chuyên mục đặc biệt Real-life English, với các bài viết cô đọng, súc tích, có tính hệ thống nhằm giúp người học tiếp cận thêm tri thức về tiếng Anh từ thực tế đời sống.

Trang web đang được mở rộng thêm nhiều chuyên mục hấp dẫn khác như video, chương trình tiếng Anh thiếu nhi, cũng như tích cực tương tác với bạn đọc qua các kênh mạng xã hội phổ biến và website của trang.


B.Lâm

Chia sẻ