Đây là số tiền do LĐLĐ tỉnh vận động cán bộ chuyên trách Công đoàn (CĐ) và Đoàn Kinh tế quốc phòng 207 (thuộc Quân khu 5) đóng góp. Thời gian qua, các cấp CĐ tỉnh đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để trao hơn 36.000 khẩu trang y tế hỗ trợ công nhân, người lao động trong tỉnh phòng dịch; giúp đỡ đột xuất cho hơn 320 người lao động khó khăn với tổng kinh phí hơn 177 triệu đồng.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (bên trái) trao tiền ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: THANH CHUNG

Ngoài ra, các cấp CĐ còn huy động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ủng hộ chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ được hơn 2 tỉ đồng, cùng hàng ngàn tin nhắn ủng hộ qua tổng đài 1407 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 


Tr.Thường