Theo đó, các đơn vị, DN nợ đọng số tiền BHXH lớn và kéo dài gồm: Tổng Công ty Cosevco 1 và các đơn vị thành viên nợ hơn 56 tỉ đồng, kéo dài 100 tháng; Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Quảng Bình nợ hơn 3 tỉ đồng, kéo dài 26 tháng; Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Trường Sơn nợ hơn 2 tỉ đồng, kéo dài 74 tháng; Công ty CP Chánh Hòa nợ hơn 1 tỉ đồng, kéo dài 81 tháng…

Việc nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài tại các DN đã ảnh hưởng đến quyền thụ hưởng của người lao động.


H.Phúc