Phiên tòa xét xử vụ IPC và Sadeco: Lời sau cùng, các bị cáo nói gì? 


Huế Xuân – Xuân Huy

Chia sẻ