Theo đó, điểm b, khoản 2, điều 29 của nghị định này quy định phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) có một trong các hành vi: Không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật để NLĐ tự lo bảo hiểm. Mức phạt tiền trên đồng thời cũng áp dụng đối với NSDLĐ có hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình (điểm a, khoản 2 điều 29). Mức phạt trên cũng áp dụng đối với hành vi sử dụng NLĐ cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của NLĐ cao tuổi.

Hành vi buộc người lao động làm thêm giờ sẽ bị phạt từ 20-25 triệu đồng

Đặc biệt, NSDLĐ cũng bị phạt 2-5 triệu đồng nếu không bảo đảm cho NLĐ nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về việc riêng, nghỉ không hưởng lương đúng quy định hoặc không rút ngắn thời gian làm việc với NLĐ trong năm cuối trước khi nghỉ hưu. Mức phạt sẽ lên đến 10-20 triệu đồng nếu NSDLĐ vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, năm hoặc nghỉ lễ, Tết; 20-25 triệu đồng nếu huy động NLĐ thêm giờ mà không được sự đồng ý của họ.


Tin-ảnh: T.Ngôn