Đại diện Công ty TNHH Tuv Sud Việt Nam (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi: “Người lao động (NLĐ) đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì công ty có bắt buộc đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho họ hay không?”.

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thì đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Mặt khác, khoản 9 điều 123 Luật BHXH quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Căn cứ các quy định trên, trường hợp NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH và vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì công ty vẫn phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ.


Chia sẻ