Nguyễn Hữu Nam (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: “Người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài không xác định thời hạn thì có phải đóng BHXH bắt buộc không?”.

BHXH TP HCM trả lời: Theo Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì NLĐ đi làm việc ở nước ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Mức đóng và phương thức đóng được quy định tại khoản 2 điều 85 Luật BHXH năm 2014. Căn cứ điểm 1.2 khoản 1 điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì NLĐ sau khi chấm dứt hợp đồng lao động về nước phải truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động về nước, NLĐ mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính sẽ bao gồm số tiền phải đóng BHXH theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.


Chia sẻ