Theo đó, tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đồng ý miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do chuyển công tác khác.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1966, quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12-2020.

HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Trần Hòa Nam (thứ 4 từ trái qua) giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Hòa Nam, SN 1970, quê xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ông Trần Hòa Nam là cán bộ trưởng thành từ Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, từng là Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh.


Tin, ảnh: Kỳ Nam