Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ý kiến của Ban Bí thư và xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ngày 4-11-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định 1900 điều động ông Bùi Huy Hùng, cán bộ thuộc Văn phòng Chính phủ, đến công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, tiếp tục làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định điều động ông Bùi Huy Hùng làm Trợ lý

Trước đó, ngày 17-5-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch nước.

Cụ thể, tại Quyết định 688, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài , Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 689, Chủ tịch nước điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tại Quyết định 686, Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, công tác tại Văn phòng Chính phủ biệt phái đến Văn phòng Chủ tịch nước, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.


T.Dũng

Chia sẻ